CDRL_header_brand_logo
Relacje inwestorskie

Struktura Akcjonariatu

STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Akcjonariusz

Procentowy udział posiadanych głosów

Marek Dworczak

27.57%

Tomasz Przybyła

27.57%

Forsmart LTD.

33.26%

pozostali

11.60%