CDRL_header_brand_logo
Relacje inwestorskie

Raporty okresowe 2022

Pliki do pobrania


 

 

18-11-2022 GK CDRL SSF ZA III KW 2022

 

Zarząd CDRL SA informuje, że zamieszczone poniżej Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IH2022  w formie pliku pdf nie stanowi wersji oficjalnej.

Wersję oficjalną raportu można pobrać ze strony: GK CDRL SSF ZA IH2022

 

26-08-2022 GK CDRL SSF ZA IH20022

 

20-05-2022 GK CDRL SSF ZA I KW 2022