CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

2019

Dywidenda za rok obrotowy 2018

 

Zarząd CRDL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8, w której zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 22.652.250,57 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 57/100) podzielono w następujący sposób:

 

a)    kwotę 4.839.062,40 zł (cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 40/100) przeznaczono na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję uprawniającą do otrzymania dywidendy;

 

b)    kwotę 17.813.188,17 zł (siedemnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 17/100), stanowiącą różnicę  pomiędzy kwotą zysku netto, a kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy, przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6.048.828 (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 17 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na  25 czerwca 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.