CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

2015

Dywidenda za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki CDRL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2015 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4.521.954 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 0,75 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję.  Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok, ustalono na dzień 26 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 czerwca 2015.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.