CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Zarząd

Prezes Zarządu - Marek Dworczak

Marek Dworczak posiada wykształcenie wyższe z dziedziny ochrony środowiska. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Od 1990 roku zarządza przedsiębiorstwami działającymi w branży handlu odzieżą dziecięcą. Do 2002 roku był wspólnikiem i Prezesem Zarządu spółki Marco sp. z o.o., która następnie w wyniku połączenia ze spółką Remi sp. z o.o. Ta ostatnia zajmowała się także działalnością związaną z handlem odzieżą dziecięcą. Po połączeniu obu spółek powstała spółka Coccodrillo sp. z o.o., w której Marek Dworczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu, zarządzał przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności, zdobywając doświadczenie i wiedzę związaną z handlem oraz rynkiem odzieży dziecięcej. Funkcję tą pełnił także w spółce CDRL sp. z o. o., która powstała ze zmiany firmy z Coccodrillo sp. z o. o. na CDRL sp. z o. o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o. o. w CDRL S.A. Z uwagi na rozwój przedsiębiorstwa zarządzał spółką przede wszystkim w zakresie dokonywania zakupów, organizowania importu, tworzenia wizerunku i kreowania marki Coccodrillo. W latach 2010- 2011 Marek Dworczak poszerzał swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, w ramach programu Management 2010. Jako Prezes Zarządu CDRL S.A. Marek Dworczak posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu krajowym i europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji działalności tego typu przedsiębiorstw oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

 

W okresie poprzednich pięciu lat pan Marek Dworczak, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • był wspólnikiem spółki Anmar sp. z o. o. z (od maja 2011 do kwietnia 2013 roku),
  • jest prokurentem (prokura samoistna) w spółce Glob Kiddy sp. z o. o. (od września 2011 roku),
  • był wspólnikiem (od sierpnia 2003 roku do listopada 2010 roku), Prezesem Zarządu (od listopada 2008 roku do września 2010 roku) oraz prokurentem samoistnym (od sierpnia 2003 roku do listopada 2008 roku) spółki Coccodrillo – Polska sp. z o. o. (następnie CDRL – Polska sp. z o. o, a obecnie Qwert 43 sp. z o. o.).,
  • był wspólnikiem (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) oraz Prezesem Zarządu (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) spółki Coccodrillo Concepts sp. z o. o.,
  • był członkiem zarządu (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) oraz wspólnikiem (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) w spółce Vivo Kids sp. z o. o.

 

Pan Marek Dworczak nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Dworczak pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Marka Dworczaka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Marek Dworczak nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

Wiceprezes Zarządu - Tomasz Przybyła

Tomasz Przybyła jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 roku Tomasz Przybyła rozpoczął działalność związaną z handlem odzieżą dziecięcą, zakładając spółkę Remix s. c z siedzibą w Kościanie. Prowadząc Remix s. c., która w roku 1991 przekształciła się w Remi s.c. z siedzibą w Radlinie, zarządzał przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności, poszerzając swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania oraz handlu odzieżą dziecięcą. W 2002 roku Remi s.c. zmieniła formę prawną na Remi sp. z o.o. W 2003 roku Remi sp. z o. o. została przejęta przez spółkę Marco sp. z o.o.. Po połączeniu obu spółek powstała spółka Coccodrillo sp. z o.o., w której Tomasz Przybyła pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zarządzając spółką głównie w zakresie finansów i eksportu. Funkcję tą pełnił także w spółce CDRL sp. z o. o., która powstała ze zmiany firmy z Coccodrillo sp. z o. o. na CDRL sp. z o. o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o. o. w CDRL S.A. W latach 2010- 2011 Tomasz Przybyła poszerzał swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, w ramach programu Management 2010. Tomasz Przybyła posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu krajowym i europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji działalności tego typu przedsiębiorstw oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Tomasz Przybyła, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • jest prokurentem samoistnym w spółce Glob Kiddy sp. z o. o. z siedzibą w Pianowie (od września 2011 roku),
  • był wspólnikiem (od sierpnia 2003 roku do listopada 2010 roku) oraz Członkiem Zarządu (od sierpnia 2003 roku do września 2010 roku) spółki Coccodrillo – Polska sp. z o. o.(następnie CDRL – Polska sp. z o. o, a obecnie Qwert 43 sp. z o. o.).,
  • był wspólnikiem (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) oraz Członkiem Zarządu (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) spółki Coccodrillo Concepts sp. z o. o.,
  • był członkiem Rady Nadzorczej (od maja 2001 roku do stycznia 2011 roku) spółki „Krusz – Bud” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.,
  • był prezesem zarządu (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) oraz wspólnikiem (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) w spółce Vivo Kids sp. z o. o.

 

Pan Tomasz Przybyła nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Przybyła pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Tomasza Przybyły nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Tomasz Przybyła nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

 

Zadania i zakres odpowiedzialności członków Zarządu:

 

Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu zarządza spółką w zakresie dokonywania zakupów, organizowania importu, tworzenia wizerunku i kreowania marki Coccodrillo.

 

Pan Tomasz Przybyła – V-ce Prezes Zarządu zarządza spółką w zakresie finansów i sprzedaży.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.