CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

2018

Dywidenda za rok obrotowy 2017

 

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2018 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 6.054.544,00 zł (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 0/00) została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,00 zł (jeden złoty) brutto.

 

Pozostała część zysku w kwocie  4.307.723,80 zł (cztery miliony trzysta siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 80/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

 

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok, ustalono na dzień 17 maja 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 1 czerwca 2018 roku.

 

Wypłatą dywidendy zostaje objętych 6.054.544 (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji Emitenta, co stanowi pulę wszystkich akcji Emitenta.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.