CDRL_header_brand_logo
Relacje inwestorskie

2011

Uchwałą z dnia 19.04.2011 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2010 Zgromadzenie Wspólników postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2010 rok w kwocie 5.796.668,00 zł m.in.na:

 

– dywidendy dla Wspólników w kwocie 600.000,00 zł; po 300.000,00 zł dla każdego wspólnika; wypłacane w transzach po 150.000,00 zł w terminie do dnia 15.06.2011r i po 150.000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2011r.