CDRL_header_brand_logo
Relacje inwestorskie

Polityka dywidendy

Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

 

Spółka nie przyjęła żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy w perspektywie wieloletniej.

Rekomendacja Zarządu co do wypłaty dywidendy przez walne zgromadzenie będzie podejmowana corocznie w oparciu o takie przesłanki jak: wysokość osiągniętego zysku, sytuacja finansowa Spółki, potrzeby inwestycyjne Spółki.