CDRL_header_brand_logo

Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów w III kwartale 2022 r.

Zarząd CDRL S.A.  przekazuje wstępną informację o jednostkowych przychodach ze sprzedaży towarów i usług w spółce CDRL S.A. oraz e-commerce w Polsce  oraz  informację o przychodach ze sprzedaży towarów spółki LLC DPM (Buslik)  w III kwartale 2022 roku wraz z okresem porównywalnym.

Poniższe dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych oraz korekt MSRowych.