CDRL_header_brand_logo

Informacja o przychodach – IV kwartał 2021

Zarząd CDRL S.A. przekazuje wstępną informację o jednostkowych przychodach ze sprzedaży towarów i usług w spółce CDRL S.A. oraz e-commerce w Polsce oraz informację o przychodach ze sprzedaży towarów spółki LLC DPM (Buslik) w IV kwartale 2021 roku wraz z okresem porównywalnym.

Poniższe dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych oraz korekt MSRowych.