CDRL_header_brand_logo

Informacja o przychodach – III kwartał 2019

Zarząd CDRL S.A.  przekazuje wstępną informację o jednostkowych przychodach ze sprzedaży towarów i usług w spółce CDRL S.A. oraz e-commerce w Polsce  oraz  informację o przychodach ze sprzedaży towarów spółki LLC DPM (Buslik)  w III kwartale 2019 roku wraz z okresem porównywalnym.

Poniższe dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych oraz korekt MSRowych.