CDRL_header_brand_logo

Raporty okresowe 2022

Pliki do pobrania     18-11-2022 GK CDRL SSF ZA III KW 2022   Zarząd CDRL SA informuje, że zamieszczone poniżej Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IH2022  w formie pliku pdf nie stanowi wersji oficjalnej. Wersję oficjalną raportu można pobrać ze strony: GK CDRL SSF ZA IH2022   26-08-2022 GK CDRL SSF ZA IH20022  … Czytaj dalej Raporty okresowe 2022

Raporty okresowe 2021

Zarząd CDRL SA informuje, że zamieszczone poniżej RAPORTY ROCZNE (skonsolidowany oraz jednostkowy) za 2021 rok w formie plików pdf nie stanową wersji oficjalnej. Wersję oficjalną raportów można pobrać ze strony:   RAPORT JEDNOSTKOWY 2021 RAPORT SKONSOLIDOWANY 2021   Pliki do pobrania   25-03-2022_GK CDRL SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2021   25-03-2022_CDRL SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2021   19-11-2021_GK CDRL… Czytaj dalej Raporty okresowe 2021

Raporty okresowe 2020

Pliki do pobrania   15-04-2021_GK_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_2020   15-04-2021_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_2020   27-11-2020_GK CDRL SSF ZA III KW. 2020   28-08-2020_GK CDRL SSF ZA I PÓŁROCZE. 2020   27-07-2020_GK CDRL SSF ZA I KW. 2020

Raporty okresowe 2019

Pliki do pobrania   27-03-2020_GK CDRL SSF ZA 2019 ROK   27-03-2020_CDRL SA JSF ZA 2019 ROK   29-11-2019_GK CDRL SSF ZA III KW.2019   30-08-2019_GK CDRL SSF ZA IH 2019   30-05-2019_GK CDRL SSF ZA I KW. 2019

Raporty okresowe 2018

Pliki do pobrania   08-04-2019_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2018_ROK   08-04-2019_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2018_ROK   15-11-2018_GRUPA_CDRL_SSF ZA III KW.2018   13-08-2018_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_PÓŁROCZNY_ZA_IH2018   13-08-2018_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_PÓŁROCZNY_ZA_IH2018   08-06-2018_KOREKTA_GK CDRL SSF ZA I KW. 2018   15-05-2018_GK CDRL SSF ZA I KW. 2018

Raporty okresowe 2017

Pliki do pobrania   20-03-2018_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2017_ROK   20-03-2018_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2017_ROK   15-11-2017_GK CDRL SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SSF ZA III KW. 2017   11-08-2017_SKRÓCONE_ŚRÓDROCZNE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_IH2017   11-08-2017_SKRÓCONE_ŚRÓDROCZNE_JEDNOSTKOWE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_IH2017   15-05-2017_GK CDRL SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SSF ZA I KW. 2017.pdf

Raporty okresowe 2016

Pliki do pobrania   20-03-2017_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2016_ROK   20-03-2017_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2016_ROK.pdf   15-11-2016_GK CDRL SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SSF ZA III KWARTAŁ 2016 – korekta   14-11-2016_GK CDRL SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SSF ZA III KWARTAŁ 2016   12-08-2016_SKRÓCONE_ŚRÓDROCZNE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_IH2016   12-08-2016_SKRÓCONE_ŚRÓDROCZNE_JEDNOSTKOWE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_IH2016   13-05-2016_GK CDRL SKRÓCONE SRÓDROCZNE SSF ZA I KWARTAŁ 2016

Raporty okresowe 2015

Pliki do pobrania   18-03-2016_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2015_ROK   18-03-2016_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2015_ROK   13-11-2015_Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK CDRL za 3Q 2015 roku   14-08-2015_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_PÓŁROCZNY_ZA_IH2015   14-08-2015_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_PÓŁROCZNY_ZA_IH2015   15-05-2015_GRUPA_CDRL_ŚRÓDROCZNY_SKRÓCONY_RAPORT_ZA_IQ2015

Raporty okresowe 2014

20-03-2015 Raport roczny za 2014 r.14-11-2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 Pliki do pobrania   20-03-2015_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2014_ROK.pdf   20-03-2015_GRUPA_CDRL_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2014_ROK.pdf   14-11-2014_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL za IIIQ2014.pdf