CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.

Polityka dywidendy

Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy   Spółka nie przyjęła żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy w perspektywie wieloletniej. Rekomendacja Zarządu co do wypłaty dywidendy przez walne zgromadzenie będzie podejmowana corocznie w oparciu o takie przesłanki jak: wysokość osiągniętego zysku, sytuacja finansowa Spółki, potrzeby inwestycyjne Spółki.

2020

Dywidenda za rok obrotowy 2019   Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  CDRL S.A. z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego Spółki   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z… Czytaj dalej 2020

2019

Dywidenda za rok obrotowy 2018   Zarząd CRDL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8, w której zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 22.652.250,57 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 57/100) podzielono w następujący sposób:   a)    kwotę 4.839.062,40 zł (cztery miliony… Czytaj dalej 2019

2018

Dywidenda za rok obrotowy 2017   Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2018 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku… Czytaj dalej 2018

2017

Dywidenda za rok obrotowy 2016   Zarząd Spółki CDRL S.A. niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 7.265.452,80… Czytaj dalej 2017

2016

Dywidenda za rok obrotowy 2015   Zarząd Spółki CDRL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2016 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.146.362,40 zł (pięć milionów… Czytaj dalej 2016

2015

Dywidenda za rok obrotowy 2014 Zarząd Spółki CDRL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2015 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4.521.954 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy… Czytaj dalej 2015

2014

Spółka nie wypłacała dywidendy w 2014 roku.

2013

Spółka nie wypłacała dywidendy w 2013 roku.

2012

Spółka nie wypłacała dywidendy w 2012 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.