CDRL_header_brand_logo

2016

Dywidenda za rok obrotowy 2015   Zarząd Spółki CDRL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2016 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.146.362,40 zł (pięć milionów… Czytaj dalej 2016

Walne Zgromadzenie – archiwum 12.05.2020

Wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych udziałem w walnym zgromadzeniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Z uwagi na ograniczenia administracyjne wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, akcjonariuszom, którzy zarejestrują się na walne zgromadzenie Spółka umożliwi udziału w transmisji obrad, a także możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. W celu zapewnienia niezbędnych środków bezpieczeństwa i ograniczenia liczby… Czytaj dalej Walne Zgromadzenie – archiwum 12.05.2020