Zarząd CDRL proponuje rekordową dywidendę

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, może wypłacić dywidendę z zysku za 2016 r. w wysokości 1,20 zł na akcję. Taką wysokość zarekomenduje Zarząd spółki Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję. Byłaby to najwyższa dywidenda w historii spółki CDRL, która jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2014 r.

Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,85 zł na akcję z zysku za 2015 r. Wartość dywidendy za 2014 r. wyniosła 0,75 zł na akcję.

„Chcemy żeby CDRL była spółką dywidendową, która regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami” – powiedział prezes Marek Dworczak.

„Dobre wyniki finansowe pozwalają nam równocześnie dzielić się zyskiem i kontynuować strategię rozwoju. W tym roku inwestujemy m.in. w nowe sklepy, odświeżenie starszych placówek, a także w e-commerce” – dodał wiceprezes Tomasz Przybyła. Propozycję Zarządu pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza spółki.

Marek Dworczak i Tomasz Przybyła to równocześnie współzałożyciele CDRL i główni akcjonariusze spółki.

Skonsolidowane przychody właściciela marki Coccodrillo w 2016 r. wyniosły 203,68 mln zł (wzrost o 13,5%), zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 4,6% do 18,73 mln zł, a wypracowany zysk netto Grupy to 14,03 mln zł.

Jednostkowy zysk CDRL S.A. (z którego jest wypłacana dywidenda) wyniósł 12,23 mln zł wobec 8,17 mln zł rok wcześniej.

© ® Coccodrillo
kids are kids