Przychody Grupy CDRL wzrosły o 13,5% a zysk netto o 5,5% w 2016 r.

Dynamiczny wzrost w segmencie e-commerce, kontynuacja rozwoju i optymalizacja sieci handlowej Coccodrillo, wprowadzenie nowego formatu sklepów sezonowych, rozszerzenie oferty oraz inwestycje w logistykę – to najważniejsze wydarzenia dla Grupy CDRL w 2016. W jego trakcie skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 13,5% a zysk netto o 5,5%.

 „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych, które osiągnęliśmy w wymagających warunkach rynkowych. Potwierdzają one, że jesteśmy bardzo silną firmą, która jest jednym z liderów swojego segmentu rynku” – powiedział prezes Marek Dworczak.

Przychody właściciela marki Coccodrillo w 2016 r. 203,68 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 4,6% do 18,73 mln zł, a wypracowany zysk netto Grupy to 14,03 mln zł.

 „Wzrost to efekt rozbudowy sieci sprzedaży i naszej ekspansji w internecie, ale przede wszystkim tego, że nasze kolekcje są świetnie przyjmowane zarówno przez rodziców, jak i dzieci. Dzięki temu marka Coccodrillo jest coraz mocniejsza” – skomentował wiceprezes Tomasz Przybyła.

Spółka przywiązuje duże znaczenie do rozwoju internetowego kanału sprzedaży. W 2016 r. przychody wygenerowane przez polski e-commerce były o 63% wyższe niż roku poprzednim. Sklep internetowy ma już również wersje dedykowane dla klientów z Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii, a w tym roku mogą do niego dołączyć kolejne – w tym dla Rumunii i Ukrainy.

Równocześnie sieć sklepów urosła do 487 punktów handlowych wobec 447 placówek na koniec poprzedniego roku. W zeszłym roku CDRL po raz pierwszy otwierało też sezonowe sklepy letnie w polskich miejscowościach turystycznych. Sukces tej akcji przełożył się zarówno na dobre wyniki sprzedażowe, jak i rozpoznawalność marki Coccodrillo. Dlatego spółka może powtarzać tą akcję w kolejnych latach.

Dzięki zakończonej budowie nowej hali magazynowej, CDRL jest gotowe do obsłużenia wzrostu sprzedaży w kolejnych latach.

Spółka prowadzi też działania mające na celu zwiększenie portfolio oferowanych produktów. W zeszłym roku do sklepów Coccodrillo trafiła biżuteria dla dzieci zaprojektowana specjalnie dla tej sieci przez Anię Kruk. Wszystkie kolekcje ubrań Coccodrillo nadal są projektowane w Polsce, przez bardzo doświadczony zespół projektantów spółki.

Dzięki stabilnej i dobrej sytuacji finansowej w 2016 r. CDRL S.A. mogło podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie przeznaczyło na nią 5,15 mln zł z zysku za poprzedni rok. Wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,85 zł wobec 0,75 zł rok wcześniej.

Jednostkowy zysk netto CDRL S.A. (z którego wypłaca się dywidendę) wyniósł w 2016 r. 12,23 mln zł i był o blisko 50% wyższy niż przed rokiem. Jest to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży, które wzrosły o blisko 13%, ale też zwiększenia przychodów finansowych, które wyniosły 6,54 mln zł wobec 2,25 mln zł przed rokiem.

© ® Coccodrillo
kids are kids