Połączenie

W związku z powzięciem w dniu 30 września 2019 roku przez Zarządy spółek CDRL S.A. oraz Vivo Kids sp. z o.o. zamiaru połączenia tych podmiotów poprzez przejęcie Vivo Kids sp. z o.o. przez CDRL S.A. jako spółki 100% od niej zależnej w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 par. 6 KSH, Zarząd Spółki CDRL S.A. niniejszym ogłasza na stronie internetowej w trybie określonym w art. 500 par 2 (1) KSH plan połączenia uzgodniony przez Zarządy obu spółek w dniu 30 września 2019 r. Plan połączenia pozostanie na stronie internetowej do zapoznania się przez akcjonariuszy i udziałowca spółek do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.


Poniżej linki do rocznych sprawozdań CDRL S.A.

http://cdrl.pl/files/32520/08-04-2019_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2018_ROK.pdf

http://cdrl.pl/files/32388/20-03-2018_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2017_ROK.pdf

http://cdrl.pl/files/32360/20-03-2017_CDRL_SA_JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_ZA_2016_ROK.pdfPliki do pobrania

© ® Coccodrillo
kids are kids