Plan połączenia

 

W związku z powzięciem w dniu 30 września 2019 roku przez Zarządy spółek CDRL S.A. oraz Vivo Kids sp. z o.o. zamiaru połączenia tych podmiotów poprzez przejęcie Vivo Kids sp. z o.o. przez CDRL S.A. jako spółki 100% od niej zależnej w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 par. 6 KSH, Zarząd Spółki Vivo Kids sp. z o.o. niniejszym ogłasza na stronie internetowej w trybie określonym w art. 500 par 2 (1) KSH plan połączenia uzgodniony przez Zarządy obu spółek w dniu 30 września 2019 r. Plan połączenia pozostanie na stronie internetowej do zapoznania się przez akcjonariuszy i udziałowca spółek do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

© ® Coccodrillo
kids are kids