CDRL notuje 12% wzrostu sprzedaży w polskich sklepach

W marcu polskie sklepy sieci Coccodrillo wygenerowały przychody ze sprzedaży towarów na poziomie 11,44 mln zł. To o 12% więcej niż przed rokiem. Przychody w polskim kanale e-commerce wyniosły 1,38 mln zł i były o 41% wyższe niż przed rokiem.

„Marzec był udanym miesiącem dla Coccodrillo zarówno w internecie, jak i sklepach stacjonarnych. Cieszymy się, że nasze aktualne kolekcje podobają się zarówno dzieciom, jak i rodzicom” – powiedział Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

W okresie styczeń-marzec przychody w polskiej sieci sklepów spółki wyniosły narastająco 28,80 mln zł wobec 27,80 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody w polskiej sieci e-commerce wzrosły w tym czasie o jedną czwartą (dokładnie 25%) do 3,69 mln zł.

Dla porównania w całym zeszłym roku przychody polskich sklepów sieci Coccodrillo wyniosły 138,0 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu do 2015 roku. Przychody wygenerowane przez polski kanał e-commerce były w tym okresie o 63% wyższe niż w 2015 r. Łączne skonsolidowane przychody CDRL w 2016 r. wyniosły 203,68 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 4,6% do 18,73 mln zł, a wypracowany zysk netto Grupy to 14,03 mln zł.

W zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, który chce zaproponować Walnemu Zgromadzeniu decyzję  o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 1,20 zł na akcję (wobec 0,85 zł przed rokiem i 0,75 zł dwa lata wcześniej).

< powrót
© ® Coccodrillo
kids are kids