Zysk netto GK CDRL wzrósł o 36% w I kwartale 2017 r.

W I kwartale bieżącego roku Grupa CDRL zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 50,45 mln zł i 1,18 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 12% i 36% w porównaniu do wyników osiągniętych przed rokiem.

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Choć oczywiście w przypadku naszej branży sam początek roku nie decyduje o jego pełnym obrazie, to mocny start bardzo cieszy” – powiedział Marek Dworczak, prezes CDRL.

„Wzrost przychodów to efekt dobrej sprzedaży w sklepach stacjonarnych, jak również w internecie, który staje się dla nas coraz ważniejszym kanałem. Bardzo ważna była jednak też dyscyplina kosztowa. Stale pracujemy nie tylko nad rozbudową, ale też optymalizacją naszej sieci sprzedaży i całej organizacji” – zaznaczył wiceprezes Tomasz Przybyła.

Na koniec marca tego roku sieć sklepów Coccodrillo na świecie liczyła już 489 punktów handlowych (z czego 246 w Polsce). To o 43 sklepy więcej niż rok wcześniej. Równocześnie rentowność sprzedaży w Grupie wzrosła w I kwartale do 2,35% wobec 1,93% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody osiągnięte w polskim kanale e-commerce wzrosły w I kwartale o 41% w skali roku do 1,38 mln zł.

Na koniec marca CDRL dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5,79 mln zł. Bardzo dobra sytuacja finansowa spółki pozwala jej dzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie przyjęło 9 maja propozycję Zarządu, zgodnie z którą dywidenda za zeszły rok wyniesie 1,20 zł na jedną akcję. Wartość dywidendy z zysku za 2015 r. wyniosła 0,85 zł na akcję, a z zysku za 2014 r. – 0,75 zł na akcję.

„Cieszymy się, że CDRL jest spółką dywidendową, która dzieli się zyskiem z akcjonariuszami i że możemy proponować Walnemu Zgromadzeniu coraz wyższe wypłaty. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli kontynuować ten zwyczaj” – skomentował prezes Marek Dworczak.

< powrót
© ® Coccodrillo
kids are kids