Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Organem zarządzającym Spółki CDRL S.A. jest Zarząd. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Obecnie Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek Dworczak, natomiast funkcję Wiceprezesa pełni pan Tomasz Przybyła.

Rada Nadzorcza

Organem nadzorczym Spółki CDRL S.A. jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Ryszard Błaszyk

  • Jacek Mizerka

  • Barbara Dworczak

  • Edyta Kaczmarek-Przybyła

  • Agnieszka Nowak

  • Eryk Karski

 

© ® Coccodrillo
kids are kids