Struktura Akcjonariatu

STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

 

Akcjonariusz

Procentowy udział posiadanych głosów

Marek Dworczak

27.65%

Tomasz Przybyła

27.65%

Forsmart LTD.

33.35%

pozostali

11.35%

 

 

 

© ® Coccodrillo
kids are kids