Rekrutacja

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu podań następuje wstępna selekcja, która weryfikuje wymagania znajdujące się w ogłoszeniu. Wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjna z przełożonym. Po pierwszej rozmowie uczestnicy I etapu mogą zostać poproszeni na kolejne spotkanie w celu wykonania zadania praktycznego. W ostatnim etapie odbywa się spotkanie z przełożonym.  Ustalene są szczegóły dotyczące zakresu obowiązków i warunków zatrudnienia

Struktura

© ® Coccodrillo
kids are kids