Proces rekrutacji

 

Selekcja aplikacji

Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych przystępujemy do ich analizy. Sprawdzamy czy i na ile osoby spełniają zawarte w ogłoszeniu wymagania.

Rozmowa rekrutacyjna

Wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjna z przełożonym, która ma na celu poznanie kandydata, weryfikację jego kwalifikacji, doświadczenia i oczekiwań. Jest to czas, kiedy kandydat ma również szanse poznać firmę, zakres obowiązków na danym stanowisku pracy, a także potencjalnego przełożonego.

Zadanie praktyczne

Po pierwszej rozmowie wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na kolejne spotkanie w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych. Niekiedy, z uwagi na wymagania stanowiska, etap ten realizowany jest już częściowo na pierwszym spotkaniu

Wynik rekrutacji

W ostatnim etapie odbywa się spotkanie z przełożonym.  Ustalane są szczegóły dotyczące zakresu obowiązków i warunków zatrudnienia. Spośród osób, które przeszły pomyślnie poprzednie etapy rekrutacji wybieramy kandydata, któremu chcemy zaproponować pracę. Szczegóły dot. pracy i warunków zatrudnienia są omawiane na spotkaniu z przełożonym.

Informacja zwrotna

Wszystkich kandydatów, z którymi się spotkaliśmy informujemy o naszej decyzji. Nawet jeśli tym razem Ci się nie udało, istnieje taka możliwość, że przy Twojej zgodzie skontaktujemy się z Tobą w przyszłości w celu przedstawienia innej, ciekawej propozycji.

© ® Coccodrillo
kids are kids