Polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły przychody na poziomie 13,05 mln zł w maju

W okresie styczeń – maj przychody polskich sklepów sieci Coccodrillo wyniosły 54,13 mln zł i były o 3% wyższe od zanotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym maju wyniosły 13,05 mln zł i były o 3% niższe niż rok wcześniej. Spadek jest efektem tego, że Grupa przeprowadziła mniej akcji promocyjnych niż przed rokiem, co jednak będzie miało pozytywny wpływ na osiągnięte marże.

W polskim kanale e-commerce spółka zanotowała w maju 0,93 mln zł przychodów – to o 4% mniej niż przed rokiem. Od początku roku przychody w tym kanale sprzedaży wzrosły o 19% do 5,61 mln zł.

„Wynik osiągnięty w maju jest zgodny z naszymi założeniami. Zarówno w przypadku sklepów stacjonarnych, jak również internetu, wynika on z mniejszej liczby promocji niż przed rokiem, kiedy zmniejszaliśmy stan magazynów. Obecnie koncentrujemy się na promowaniu najnowszych kolekcji, co będzie mieć korzystne przełożenie na osiągane marże” – skomentował prezes Marek Dworczak.

Na koniec I kwartału tego roku sieć sklepów Coccodrillo na świecie liczyła już 489 punktów handlowych (z czego 246 w Polsce). To o 43 sklepy więcej niż rok wcześniej. Równocześnie rentowność sprzedaży w Grupie wzrosła w I kwartale do 2,35% wobec 1,93% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale bieżącego roku Grupa CDRL zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 50,45 mln zł i 1,18 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 12% i 36% w porównaniu do wyników osiągniętych przed rokiem. Rentowność sprzedaży w Grupie wzrosła w tym okresie do 2,35% wobec 1,93% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na koniec marca CDRL dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5,79 mln zł. Bardzo dobra sytuacja finansowa spółki pozwala jej dzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie przyjęło 9 maja propozycję Zarządu, zgodnie z którą dywidenda za zeszły rok wyniosła 1,20 zł na jedną akcję. Wartość dywidendy z zysku za 2015 r. wyniosła 0,85 zł na akcję, a z zysku za 2014 r. – 0,75 zł na akcję.

© ® Coccodrillo
kids are kids