Karty rabatowe

Drodzy Rodzice, warto być naszym stałym klientem. Specjalnie dla Was marka Coccodrillo realizuje bardzo atrakcyjny program rabatowy. Szczegółowy regulamin naszego programu lojalnościowego znajdziecie w poniżej. A już wkrótce dodatkowe bonusy.

Regulamin przyznawania i użytkowania karty rabatowej

 1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest CDRL S.A.
 2. Użytkownikiem karty rabatowej Coccodrillo może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom.
 4. Warunkiem otrzymania karty rabatowej Coccodrillo jest dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę min. 300 zł.
 5. Wartość rabatu może być zwiększona w zależności od wielkości dokonywanych zakupów. Progi rabatowe wynoszą odpowiednio:

  a) zakupy za kwotę 300zł – rabat 5%
  b) zakupy za kwotę 800zł – rabat 6%
  c) zakupy za kwotę 1500zł – rabat 7%
  d) zakupy za kwotę 2000zł – rabat 8%
  e) zakupy za kwotę 4000zł – rabat 9%
  f) zakupy za kwotę 5000zł – rabat 10%

   
 6. Podliczanie zakupów posiadaczy karty następuje w każdą sobotę o północy, zwiększenie rabatu następuje automatycznie od niedzieli.
 7. Status karty zostaje naliczany 30.06. i 31.12. Zsumowana wartość zakupów z całego półrocza stanowi podstawę do określenia wartości rabatu na najbliższe półrocze.
 8. Dnia 30.06. i 31.12. wartość zakupów zaliczonych do karty rabatowej zostaje wyzerowana. Klient korzysta w uzyskanego rabatu, a jednocześnie wypracowuje nowy próg rabatowy.
 9. Klient, który w półroczu po wyzerowaniu wartości karty dokona zakupów na kwotę niższą niż 300 zł, w momencie naliczania kolejnego statusu otrzyma rabat 5% do wykorzystania na następne półrocze.
 10. Rabaty związane z kartą rabatową dotyczą wyłącznie towarów Coccodrillo i nie łączą się z innymi rabatami i promocjami. Wartość zakupów obejmuje wszystkie towary.
 11. Karta rabatowa Coccodrillo jest ważna przez okres 5 lat.
 12. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmian ogólnych zasad przyznawania rabatu przez Zarząd Coccodrillo. Wystawcy przysługuje prawo do unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty (decyzja o unieważnieniu karty będzie rozpatrywana indywidualnie). Użytkownik który w przypadku zagubienia lub kradzieży karty zawiadomi o tym fakcie wystawcę, uzyskuje prawo do wydania duplikatu karty.
 13. Regulamin przyznawania i użytkowania karty rabatowej Coccodrillo jest podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych firmy. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn.
© ® Coccodrillo
kids are kids