Kalendarium Inwestora

Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Raport roczny:

20.03.2018 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

20.03.2018 Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

 Raporty kwartalne:

15.05.2018 Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

15.11.2018 Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

 Raport półroczny:

13.08.2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

13.08.2018 Jednostkowy raport za I półrocze 2018 roku

 


 

Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raport roczny:

20.03.2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

20.03.2017 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

 Raporty kwartalne:

15.05.2017 Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

15.11.2017 Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

 Raport półroczny:

11.08.2017 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku

11.08.2017 Jednostkowy raport za I półrocze 2017 roku

 


 

Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Raport roczny:

18.03.2016 Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

18.03.2016 Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

 Raporty kwartalne:

13.05.2016 Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

14.11.2016 Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

 Raport półroczny:

12.08.2016 Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

12.08.2016 Jednostkowy raport za I półrocze 2016 roku

 


 

Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport roczny:

20.03.2015 Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

20.03.2015 Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

Raporty kwartalne:

15.05.2015 Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku

13.11.2015 Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku

Raport półroczny:

14.08.2015 Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku – termin przekazania

14.08.2015 Jednostkowy raport za I półrocze 2015 roku – termin przekazania

 


Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

14.11.2014 - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku.

© ® Coccodrillo
kids are kids