Coccodrillo notuje wzrosty w marcu. Przychody z polskich sklepów w pierwszym kwartale wyższe o 11%

CDRL osiągnęło w marcu 12,3 mln zł przychodów z polskich sklepów wobec 11,4 mln zł w 2017 r., oznacza to 8-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie przychody z e-commerce zwiększyły się o 14% do poziomu 1,6 mln zł. Narastająco, w pierwszym kwartale polskie sklepy sieci Coccodrillo wypracowały 31,9 mln zł przychodów i były wyższe o 11% niż przed rokiem.

„Wyniki osiągnięte w marcu oraz w pierwszym kwartale są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Stabilnie, od początku roku utrzymujemy rosnącą tendencję sprzedażową. Nowa kolekcja została bardzo dobrze przyjęta przez klientów, którzy mimo niesprzyjającej pogody chętnie odwiedzali nasze salony. Stale pracujemy również nad udoskonaleniem sklepu internetowego, czego efektem jest 47-proc. wzrost przychodów w tym kanale. ”- powiedział prezes Marek Dworczak.

Narastająco, w pierwszym kwartale 2018 roku, spółka zanotowała 5,4 mln zł przychodów w kanale e-commerce, odnotowała zatem 47-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W 2017 roku wszystkie przychody grupy CDRL, w tym również eksportowe wyniosły 230,3 mln zł i były o 13,1% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 29,6 mln zł, co oznacza wzrost o 33,9%. Zysk netto wyniósł 13,4 mln zł i był nieco niższy niż przed rokiem, co jest efektem wyceny walutowych kontraktów terminowych.

W roku 2017 w skład handlowej Grupy wchodziło 500 punktów handlowych. Oznacza to wzrost o 3% w stosunku do roku 2016. Z tego 249 placówek to sklepy w Polsce, 140 jest zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej a 111 – poza nią.

W 2018 spółka planuje optymalizację krajowych punktów sprzedażowych oraz otwarcia 30-40 nowych sklepów za granicą.

< powrót
© ® Coccodrillo
kids are kids