CDRL wypłaci dywidendę

Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Akcjonariusze zdecydowali, że na dywidendę przeznaczą 4,52 mln zł z jednostkowego zysku spółki, który w zeszłym roku wyniósł 8,19 mln zł. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dzień Dywidendy (dzień ustalenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w podziale zysku) ustalono na 26 maja 2015. Dniem Wypłaty będzie 10 czerwca 2015.
W zeszłym roku skonsolidowany zysk netto Grupy CDRL S.A. wyniósł 11,39 mln zł. Był on o 4,8% wyższy, niż założony w prognozie finansowej i o 275% wyższy niż osiągnięty w poprzednim roku. Grupa CDRL osiągnęła w zeszłym roku również wzrost przychodów o 6 proc. do 158,43 mln zł (praktycznie zgodnie z prognozą, która wynosiła 159,39 mln zł). Wynik EBITDA wyniósł 18,57 mln zł i był o 0,7 proc. wyższy od zakładanego w prognozie.

< powrót
© ® Coccodrillo
kids are kids